Latest Episodes

streamit
1
April 4, 2020
Fresco #1
streamit
2
August 10, 2020
Fresco 2
streamit
3
August 17, 2020
Fresco 3 - Sefa Fatu
streamit
4
August 25, 2020
Fresco 4 - Primo Pulpo
streamit
5
August 31, 2020
Fresco 5 - Remy Marcel
streamit
6
September 14, 2020
Fresco 6 - Ice Williams
streamit
7
September 28, 2020
Fresco 7
streamit
10
September 10, 2020
Fresco 10 - Suavacitos
streamit
11
November 17, 2020
Fresco 11